Markedsoppdatering fra Venezu

Det er flere selskaper som sitter virkelig tett på IT-bransjen i Norge: Telenor, Atea, de ulike IT-distributørene, Microsoft og en rekke andre bedrifter. Samtidig er det ikke mange selskaper som snakker med et så bredt utvalg av sluttkunder som det vi i Venezu gjør. I tillegg snakker vi med selskapene som ønsker å nå denne kundegruppen. Det gjør at vi sitter med unik markedsinnsikt på hva som rører seg i markedet, og vi vil fremover komme med kvartalsvise oppdateringer. Vi vil også komme med våre spådommer for perioden som kommer, basert på de tilbakemeldingene vi får.

Allerede i siste kvartal i 2022 merket vi en endring i pengebruk hos norske bedrifter, spesielt hos start- og scaleupselskaper. Dette har vært bredt omtalt i norske medier. Så langt i 2023 har tilbakemeldingene fortsatt vært fra dette segmentet at investorene holder igjen. Nå merker vi en liten taktendring blant de samme investorene. Det kan ha sammenheng med at det nye rentenivået har fått «satt seg», den økningen vi så i arbeidsgiveravgift for de som tjener over 750.000 i året er priset inn, optimismen i aksjemarkedet er tilbake igjen og en av driverne fremover vil være Kunstig Intelligens (KI). Når det gjelder KI ser vi at det er flere interessante og unike løsninger vi i Venezu blir presentert for og har begynt å jobbe med.

Venezu snakker med alle typer C-level beslutningstakere og det er en trend vi fortsatt ser, som startet under Korona. Tidligere hadde bedrifter en utfordring med de som takket ja til å delta på seminar, men som ikke møtte opp. De siste årene har dette flyttet seg til å gjelde digitale 1-1 møter, og vi ser at enkelte takker ja til digitale møter og lar så være å godta invitasjonen, eller ikke møter opp. Det er ikke noe som skjer på daglig basis, men vi har sett en økning av dette de siste årene. Se et annet innlegg på Venezu sin blogg for hvordan man kan unngå dette.

Som Digi.no nylig rapporterte, opplever PC-produsentene det største fallet i PC-salget på 30 år: https://www.digi.no/artikler/pc-salget-opplevde-det-kraftigste-fallet-pa-nesten-30-ar/525054. Vi i Venezu merket allerede i 2022 at markedsbudsjettene ble justerte på grunn av dette. Gartner tror at 2024 vil bli bedre og dessuten vil Microsoft sin støtte for Windows 10 utløpe i 2025: https://komputer.no/datamaskin/pc-salget-i-fritt-fall. Her skal det også sies at utrolig mange bedrifter kjøpte nytt PC-utstyr under pandemien og at de vil begynne å skifte dette ut.

IT-sikkerhet er det området vi ser har holdt trykket oppe over flere år. Det tror vi har sammenheng med flere ting. For det første har ikke bedriftene vært så godt sikret som de har gitt uttrykk for, det har blitt en større åpenhet om datainnbrudd – noe som igjen gjør at en har økt fokus på dette for nettopp å unngå å bli rammet selv, krigen i Ukraina har gjort en mer oppmerksom på hacking og datainnbrudd og sist, men ikke minst, er IT nå løftet opp i konsernledelsen for fullt. Skylagring fortsetter også fremover, det merker vi er aktuelt for veldig mange av de vi snakker om – og det er mange som har planer!

Venezu jobber med mange ulike Softwareløsninger som våre kunder vil at vi skal promotere. Det kan være ERP-systemer, CRM, løsninger for HR og prosjektlederverktøy for å nevne noen. I januar og februar satt det litt lenger inne for mange å ta et møte om disse temaene, men dermed ikke sagt at det var liten interesse for ulik software da. Vi så et skifte hos de potensielle kundene i mars og en økning i bookinger på nevnte løsninger. Grunnen til at vi nevner dette er at mange bedrifter har løsninger der en må bearbeide markedet over tid for å skape interessen. Dersom ditt selskap ikke tar kontakt så vil garantert konkurrenten gjøre det.

Et siste poeng som vi synes er interessant er endringen i markedsavdelingene hos våre kunder. Helt siden Venezu startet opp for 20 år siden har vi pliktoppfyllende notert titler, navn, telefonnummer, epostadresser og den informasjonen som kundene har gitt oss om de temaene vi har ringt for. Disse dataene ble stort sett ignorert i mange år, men vi ser nå at hoveddelen av kundene våre bruker denne informasjonen videre i sitt CRM-verktøy og markedsarbeid. Om du ikke har et CRM-verktøy i dag kan Venezu fortelle mer om blant annet Hubspot og bruken av dette i din organisasjon.

Mange av våre kunder opplever sterk øke i salget i 2023, mens andre har en midlertidig nedgang. Det er blitt et ekstra trykk i markedet nå i Q2 og vår tidlige spådom for høsten er at det blir et godt halvår for IT-bransjen. Vi kan ikke dokumentere optimisme fra markedet, men vi kjenner det igjen når vi snakker med både eksisterende og potensielle kunder. Det kommer til å bli en travel høst for norsk IT-bransje!

Kontakt oss