Møtebooker i Norge og Norden fra Venezu

Denne tjenesten er delt opp i fire ulike tjenester: møtebooking, leadsgenering, kampanjer og salg.

Alle bedrifter ønsker flere kunder og vi bygger din prospectmasse gjennom kartlegging, generering av leads samt at vi  booker dine nye B2B-møter. Aktivitetene deler vi opp i følgende deler:

Grunnarbeid

Det aller viktigste for å lykkes med en god møtebookingskampanje ligger i forarbeidet og vi etablerer sammen alle kriterier som må på plass. Vi hjelper deg med datagrunnlaget (lister), definerer hvem som gjør hva i denne fasen og blir enige om et forventningsnivå.

Vi foretrekker å ta oss god tid i denne fasen for å sikre at alle detaljer er på plass. Men er det behov for å kaste seg fort rundt løser vi alltid det.

Oppstart

Når grunnarbeidet er på plass begynner vi med din kampanje. Denne fasen er kritisk og det er viktig at vi får alle detaljene riktig fra starten av. Så vi starter forsiktig, gjør testsamtaler, gir deg tilbakemelding og justerer om nødvendig – alt for å maksimere nytten av ditt budsjett.

Møter og leads

Etter at de to første fasene er på plass går vi over til produksjonsfasen. Antallet møter og leads er en funksjon av dine ønsker: noen ønsker at vi skal ta hvert eneste møte vi kan få for de vil ut til flest mulig potensielle kunder. Andre ønsker at vi skal stille flere kvalifiserende spørsmål og få mer «ferdigserverte» muligheter. Våre møtebookere samler inn mest mulig data når vi ringer dine prospects: navn, mail, telefonnummer og når vi booker møter er vi nøye med å få med mest mulig informasjon og det er helt sentralt for oss at vi avdekker behovet og motivasjonen for å ta et møte.

Tilbakemeldinger

Det er viktig for oss at du har en god kundeopplevelse i denne prosessen og vi har flere ulike måter å rapportere og holde deg oppdatert på. Du kan lett følge med på jobben som vi gjennomfører in-house: vi ringer om ønskelig i ditt CRM-system, vi kan sette opp ringelisten i Teams, du mottar daglig rapport fra vår prosjektleder om fremdriften og vi rapporterer gjennom vår egenutviklede ringeapp. Hvilken rapporteringsmåte du velger er opp til deg: vi gjør det som gjør at du får en best mulig opplevelse av aktiviteten!

Salgsprosessen videre

Etter at møtene er booke av vår møtebooker, leads er genert og denne delen av møtebookingkampanjen er gjennomført, velger dere om dere selv skal følge opp målgruppen og/eller om vi skal bistå videre. Flere og flere velger å gå i møtene selv, men ber oss ta den videre oppfølgingen. Her kan vi bistå med rådgiving avhengig av om dere har digitale verktøy eller ikke på hva som er beste videre fremdrift. Vi vet at jo lengre aktiviteten løper, jo bedre blir resultatet!
 

Kontakt oss