Digitale referanser

Når det gjelder digitale kampanjer og ringeaktiviteter ser vi at mange selskaper ønsker å bruke oss både til å teste deres nye løsninger, samt administrere og ta fullt eller delvis ansvar for deres markedsføring.

Et utvalg av representative eksempler på kombinasjonen av digitale kampanjer, møtebooking og oppfølging er blant annet:

Verdens største IT-selskap:

Den første digitale kampanjen et av verdens største og mest kjente IT-selskaper skulle gjøre i Norge var det Venezu som gjennomførte. Vi kontrollerte og konverterte digitale leads gjennom vår møtebooking til møter og salgsmuligheter for vår kunde og deres partnere.

Ledende forretningssystemleverandør i Norge

Vår kunde leverer komplett forretningsløsning med ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365, Azure, Office 365 og Power BI, og vi jobber direkte i deres interne systemer og digitale verktøy. Digital aktivitet og leads følges opp og konverteres gjennom møtebooking til møter og salgsmuligheter av oss ved bruk av Hubspot og ClickDimension.

Verdensledende printerprodusent

Vår kunde tilbyr dokumenttjenester, rådgiving, programvare og maskiner til bedriftsmarkedet i hele verden og bruker våre tjenester til å konvertere digitale leads gjennom møtebooking til møter og salgsmuligheter. Av åtte land/kontorer i Nord-Europa er den norske delen de eneste som benytter ekstern leverandør til å konvertere digitale leads, og også de eneste som får møter og salg ut av digitale leads. Lead Forensic er verktøyet dette administreres i.

Ledende produsent innen løsninger for kryptert informasjonsdeling

Vår kunde jobber med kryptering av epost, spesielt rettet mot regnskapsbyråer og andre som håndterer og sender sensitiv informasjon som personopplysninger på epost. Deres løsning automatiserer krypteringen av utgående epost og vi har jobbet i kundens Hubspot der vi har kontaktet mulig kundergjort møtebooking, sendt ut mail og tilbud samt fulgt de opp.
 

Kontakt oss